ระบบสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูล EMIS

ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนายายอามพิทยาคม

(กรุณาให้กรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างให้ถูกต้องทางงานสารสนเทศจะนำข้อมูลกรอกเข้าในระบบ OBEC- EMIS ของ สพฐ.ต่อไป)